MAIKHALEMVA by Shimreingam

CHORUS : Iwui maikhalemva, oh iwui Mailemphi
Ringphalika mirin kathada leilido
Nganui lakha atam, mirin phaning ungda
Leishichingdalei

1. Maphaning unglido ngaluilakha atam
Leipali hotlali ngareo kazat atam
kazingna sosoro, nala balongrali iningmang ngareozat
Shimkhurna malungvat tashao akha chapta,manarim yangarok.

2. Maikhalemna mailem, salala makhuima
Ishi yarnaobingna leishiyada hangkha
Kakhayakla khayak,thalala matheimi
Vaikashila vaishi Sakashila sashi
Milila langpongda ngamazat shonshona.
Iwui maikhalemva.....

3. Leishi kachangkhatkho,nganuilakha mirin
Mamalairar mara, Sakahai otsakbing
Shimpan ngarok haida, nao vam ngaroklala
Ningli phaning ungching, nganuilakha thada
Ngahan ngarokchinga, mamalairar mana.