Kongsang Philava

Oh iwui kongsang Philava!
Khina Shemlo nali,
Ngachanlei okathuina;
Oh, nawui khamatha.

Khina sakhui kachanglo nali;
Nganaipat kahai nazak;
Mathingrik kahai na uklung.
Kahao yao, oh nawui khamatha.

Ato Aze, Zingtun Zingsho;
Ngayaophup nawui khamaho.
Mathamei Zingtai wui Mansingla lila;
Mayo mei Maitonphy lila.

Oh iwui kongsang Philava –
Na hiva Vare wui achuk kapei themsakna.